Kratkih pet z Miranom Pustoslemškom, psihiatrom

Miran Pustoslemšek, psihiater

V nekaj besedah opišite svoje področje raziskovanja. 

Interakcija med biološkimi in kulturnimi dejavniki, prenos kulturnih elementov.  

Kako vas je pot pripeljala do točke, na kateri ste zdaj?    

Delo z zaprtimi osebami, podiplomski študij antropologije, klinično delo v psihiatriji.  

Vaše predavanje na tednu možganov se nanaša na osebe z disocialno osebnostno motnjo. Kakšna je značilna oseba, ki vstopa v odnos z osebo z disocialno osebnostno motnjo ?  

Težko bi jo enoznačno opredelil. Lahko je narcisistično strukturirana, lahko odvisnostno …  

Ali mislite, da imajo osebe z disocialno osebnostno motnjo določene prednosti pred ostalimi v sodobnem neoliberalnem svetu ?

Nedvomno imajo določene prednosti. Manipulativnost, odsotnost občutkov krivde, egocentrizem so v tem oziru lahko prednosti.  

Kateri film/knjigo/podcast/spletno stran bi priporočali za nadaljnje izobraževanje o vašem strokovnem področju?   

Klasika za začetek, Mask of sanity, D. Cleckley, prav tako avtor Robert Hare.  

Nedavni komentarji
    Ads
    Event Search