Kratkih pet z Malko Čeh, nevropsihoanalitično psihoterapevtko

V nekaj besedah opišite svoje področje raziskovanja.

Moje raziskovalno izhodišče je evolucijska psihologija, ki jo v praksi dopolnjujem z metodami pozitivne psihologije. Evolucijska psihologija ugotavlja, zakaj in kako so se razvili psihološki pojavi in zakonitosti, kakšni in kateri so, kako delujejo ipd. Ena od temeljnih ugotovitev evolucijske psihologije je, da je veliko mehanizmov človeškega psihološkega delovanja zastarelih, ker so se razvili za delovanje v naravnem okolju. Pozitivna psihologija pri tem ponuja strategije, kako te mehanizme za bolj kakovostno življenje posodobiti. Stresna naravnanost je eden od pojavov, ki ga evolucijska psihologija dobro razume in za katerega je iz pozitivne psihologije mogoče izpeljati načine sprememb. Stresna naravnanost označuje psihološko izhodišče, iz katerega se odzivate na vse vrste stresa. Različne vrste stresa lahko doživljate kot grožnjo ali pa kot izziv. Izzivna naravnanost izboljša vaše počutje, motiviranost in uspešnost ter fizično in psihično zdravje.

Kako vas je pot pripeljala do točke, na kateri ste zdaj?

S poskusi in napakami. 🙂

Ali lahko stres obogati kakovost našega življenja, kako? 

Stres je lahko dragocen motivator, vir moči, dejavnik rasti in življenjska začimba. Prvi korak v izkoriščanju teh potencialov je spoznanje, da je stres lahko koristen in da se vam ga ni treba bati.

Kako lahko preokvirimo stresno grožnjo v stresni izziv?

Pomagate si lahko na različne načine, sami pa boste preizkušali, kateri pri vas najbolj delujejo. Pomaga lahko zavedanje, da je namesto stresa samega škodljiv strah pred stresom. Če stres ocenite kot grožnjo in se mu izogibate, šibite svoje kapacitete prenašanja stresa. Tako je stres vse težji, ker ste sami vse šibkejši. Hkrati se počutite slabo in učinek na vaše psihično in fizično zdravje je škodljiv. Če ravnate obratno, ste vse močnejši in počutite se dobro. Izogibanje stresu vam je najbrž v navadi, ker je beg pred stresom programiran naravno in danes celo kulturno. Zavedanje zato lahko ne bo dovolj in potrebovali boste še kakšne trike. Največ jih imate na razpolago med tehnikami »priprave« naravnanosti. Preprost primer je izpostavljanje dražljajem, za katere ugotovite, da vas naravnajo izzivno. Taki dražljaji so lahko fotografije, ključne besede, citati ipd. Eksperimentirajte.

Kateri film/knjigo/podcast/spletno stran bi priporočali za nadaljnje izobraževanje o vašem strokovnem področju?

Za krepitev izzivne naravnanosti v branje priporočam poljudne knjige »Druga stran stresa« avtorice Kelly McGonigal, »High performance habits« avtorja Brendona Burcharda in »Can’t hurt me« avtorja Davida Gogginsa. Brendon Burchard oddaja tudi podcast. Za razumevanje evolucijskih osnov delovanja stresa toplo priporočam poljudno knjigo »Good reasons for bad feelings« avtorja Randolpha M. Nesseja.

Nedavni komentarji
  Latest Events
  12. 3. 2024
  11. 3. 2024
  15. 3. 2024
  13. 3. 2024
  Ads
  Event Search