Kratkih pet z Romanom Demirjem, tolmačem slovenskega znakovnega jezika 

V nekaj besedah opišite svoje področje dela.

Kot učitelj slovenskega znakovnega jezika (SZJ) je moja glavna naloga poučevanje uradnega znakovnega jezika, ki ga uporablja skupnost gluhih in naglušnih v Sloveniji. Načrtujem in izvajam lekcije, ki so namenjene učenju osnov SZJ, vključno s slovnico, besediščem in kulturo. Redno ocenjujem napredek učencev, zagotavljam povratne informacije in podporo, da jim pomagam izboljšati svoje sposobnosti. Prizadevam si ustvariti pozitivno in vključujoče učno okolje, kjer se učenci počutijo prijetno in varno, da se izrazijo. Spodbujam sodelovanje in spoštovanje različnih kultur in okolij. Da bi zagotovili čim boljše izobraževanje, sem na tekočem z novostmi na področju poučevanja in tolmačenja SZJ.

Kako vas je pot pripeljala do točke, na kateri ste zdaj?

Sem otrok gluhih odraslih, znan tudi kot “CODA.” (Child of Deaf Adults) Med odraščanjem sem se s slovenskim znakovnim jezikom (SZJ) srečal že zelo mlad, saj je bil to primarni način sporazumevanja v našem domu. Kretati sem se naučil skupaj s starši in to je hitro postal moj prvi jezik.
Kot otrok sem pogosto deloval kot tolmač svojim staršem v različnih okoljih, kot so obiski pri zdravniku in sestanki z učitelji. Ta izkušnja mi je dala globoko razumevanje in cenjenje pomena jasne in natančne komunikacije.
V srednji šoli sem se odločil za poklic tolmačenja znakovnega jezika. Obiskoval sem tečaje ASL in začel prostovoljno delati kot tolmač v svoji skupnosti.
Kasneje sem se udeležil programa za usposabljanje in izobraževanje tolmačev, kjer sem pridobil veščine in znanja, ki so potrebna za poklicnega tolmača.
Zdaj, kot odrasel, delam kot tolmač znakovnega jezika v različnih okoljih, kot so zdravstvo, izobraževanje in razne državne ustanove. Neverjetno izpolnjujoče je uporabljati svoje sposobnosti in znanje za olajšanje komunikacije in razumevanja med gluhimi in slišečimi posamezniki. Moje edinstveno ozadje kot CODA mi daje tudi globlje razumevanje skupnosti gluhih in njihovih potreb.

Na kakšen način poteka poučevanje slovenskega znakovnega jezika?

Tečaj se običajno začne z uvodom v osnove znakovnega jezika, vključno z ročno abecedo in osnovnim besediščem. Ko bo tečaj napredoval, se bodo učenci naučili naprednejšega besedišča in slovničnih pravil ter vadili uporabo jezika z vajami in pogovorom.
Tečaj lahko vključuje tudi pouk o kulturi gluhih, ki je pomemben vidik učenja in uporabe znakovnega jezika.

Kaj so vašem mnenju najpogostejša zmotna prepričanja o osebah z okvaro sluha? Kako bi lahko naslovili ta prepričanja?

 • Vsi gluhi ljudje so popolnoma gluhi in ne slišijo ničesar. To ni res, saj obstaja vrsta slušnih sposobnosti znotraj skupnosti gluhih, vključno s tistimi, ki so naglušni ali imajo različne stopnje izgube sluha.
 • Gluhi ljudje se ne morejo učinkovito sporazumevati. Tudi to ne drži, saj obstajajo številne oblike komunikacije, ki jih uporabljajo gluhi ljudje, kot so znakovni jezik, branje z ustnic in pisna komunikacija.
 • Gluhi ljudje niso sposobni doseči uspeha v življenju. To je škodljiv stereotip in ne drži. Gluhi ljudje so lahko uspešni na mnogih področjih in živijo izpolnjujoče življenje.
 • Gluhi naj si poskušajo »popraviti« sluh. Veliko gluhih ljudi sprejme svojo gluhost in jo vidi kot sestavni del svoje identitete. Svoje gluhote ne vidijo kot nekaj, kar bi bilo treba popraviti.
 • Gluhi so izolirani in osamljeni. Ni vedno tako. Gluhi ljudje imajo močan občutek za skupnost in imajo pogosto mreže prijateljev in družine, ki z njimi komunicirajo v znakovnem jeziku.

Kateri film/knjigo/podcast/spletno stran bi priporočali za nadaljnje izobraževanje o vašem strokovnem področju?

Priporočam spletno stran www.znakovnijezik.si, Facebook stran Znakovni jezik https://www.facebook.com/znakovnijezik.si ali pa instagram profil znakovni jezik https://www.instagram.com/znakovnijezik/.

Nedavni komentarji
  Latest Events
  12. 3. 2024
  11. 3. 2024
  15. 3. 2024
  13. 3. 2024
  Ads
  Event Search