Kratkih pet s Sašo Babič, folkloristko

V nekaj besedah opišite svoje področje raziskovanja.

Moje področje raziskovanja je folkloristika, pri čemer se osredinjam predvsem na kratke oblike, imenovane folklorni obrazci: pozdravi, kletvice, pregovori, uganke, zagovori itd. Folkloristika vključuje tako zbiranje gradiva na terenu in v arhivih, kot tudi analizo in interpretacijo besedil. Pri slednji me zanima predvsem družbeni vidik teh besedil in stereotipizirane podobe, ki kažejo na posplošene družbene vidike.

Kako vas je pot pripeljala do točke, na kateri ste zdaj?

Ob ukvarjanju s slovstveno folkloro je razmišljanje o družbenih konceptih nespregledljivo. Vprašanja, zakaj je nekaj pomembno, zakaj nekaj drugega tabu, nekaj tretjega pa spregledano, se pojavljajo tako rekoč ob vsakem koraku; raba določenih form in metafor pa omogoča globlji vpogled v družbene izkušnje in vidike, pravila in pričakovanja. In globlje, ko gremo, več se nam kaže …

Mlajše generacije za svoje izražanje uporabljajo veliko več angleščine kot predhodne. Ali bi lahko rekli, da to vpliva tudi na njihovo razmišljanje oz. ali razmišljajo na drugačen način?

Na razmišljanje vpliva ogromno dejavnikov in v okviru tega vprašanja bi prej trdila, da se trenutno kaže sodobno razmišljanje v večji rabi angleščine v izražanju mladih. Viden vpliv rabe angleščine na razmišljanje pa se bo verjetno pokazal malce pozneje. Vsekakor pa je močno opazen vpliv angleščine na (napačno) besedotvorje in skladnjo v slovenščini (npr. nekdo je zaniman nekaj (tj. to be interested in) ipd.).

Ali imamo Slovenci kakšno jezikovno specifiko, ki je povezana s kakšno posebno kulturno normo in je v drugih kulturah ne najdemo?

Slovenščina ima nekaj specifik; na primer najbolj vidna je vsekakor dvojina, ki je redka v drugih jezikih. Poleg tega so določene narečne oblike izražanja gramatičnega spola zreducirane na moški spol, kar v jeziku, ki ima tako prisoten gramatični spol, nedvomno kaže na posebnost. Vsekakor te pojave najdemo tudi v drugih jezikih, vendar so redki.

Kateri film/knjigo/podcast/spletno stran bi priporočali za nadaljnje izobraževanje o vašem strokovnem področju?

Knjige: Alessandro Duranti: Linguistic Anthropology; Laura M. Ahearn: Living Language. An Introduction to Linguistic Anthropology; Jerzy Bartminski: Aspects of Cognitive Ethnolinguistics.
Video: predavanja Lere Boroditsky.

Nedavni komentarji
  Latest Events
  12. 3. 2024
  11. 3. 2024
  15. 3. 2024
  13. 3. 2024
  Ads
  Event Search