Delavnice 2023

Teden možganov spremljajo različne delavnice na temo nevroznanosti.

Ponedeljkove delavnice

9:00 - 11:00 Delavnica za otroke: Moč besed

Izvajalec: Organizacijska skupina Tedna možganov
Število udeležencev: 20
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Delavnica za otroke bo letos osredotočena na spoznavanje pomembnosti komunikacije in njenega vpliva na naš razvoj. Spoznali bomo, kako besedna in nebesedna govorica vplivata na ljudi okoli nas. Preizkusili se bomo s tvorbo novih besed oziroma besednih zvez in spodbudili domišljijo ob iskanju pomenov za tako imenovane neprevedljive besede. Vse to bomo povezali še z delovanjem možganov in njihovim vplivom na naše izražanje.

Vabljeni torej, da se nam pridružite pri odkrivanju moči besed, kjer bomo spoznali, kako te vplivajo na naše dojemanje sveta in nas samih.

Delavnice so primerne za otroke od prvega do devetega razreda osnovne šole. Na delavnice lahko učence prijavijo šole (največ 6 otrok na šolo, po 2 iz vsakega triletja).

17:30 - 19:30 Delavnica za otroke: Moč besed

Izvajalec: Organizacijska skupina Tedna možganov
Število udeležencev: 20
Mestna Knjižnica Ljubljana: Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova ulica 2, Ljubljana

Delavnica za otroke bo letos osredotočena na spoznavanje pomembnosti komunikacije in njenega vpliva na naš razvoj. Spoznali bomo, kako besedna in nebesedna govorica vplivata na ljudi okoli nas. Preizkusili se bomo s tvorbo novih besed oziroma besednih zvez in spodbudili domišljijo ob iskanju pomenov za tako imenovane neprevedljive besede. Vse to bomo povezali še z delovanjem možganov in njihovim vplivom na naše izražanje.

Vabljeni torej, da se nam pridružite pri odkrivanju moči besed, kjer bomo spoznali, kako te vplivajo na naše, dojemanje sveta in nas samih.

Delavnice so primerne za otroke od prvega do devetega razreda osnovne šole. Na delavnice lahko otroke prijavijo starši ali skrbniki.

 

 

 

Torkove delavnice

9.00 - 10.30  Delavnica za odrasle: Veščine nenasilne komunikacije 

Izvajalec: Javor Škerlj Vogelnik, dipl prof. športne vzgoje 
Število udeležencev: 15 - 20
Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana 

Na uvodni delavnici globalno uveljavljenega pristopa NVC komunikacije (po Rosenbergu) se bomo seznanili z osnovami tega pristopa ter izvajali izkustvene vaje komunikacije, ki se nanaša na naša vsakodnevna življenja, težave in kongliktne situacije znotraj osebnih odnosov ter odnosov v delavnem okolju.

Delavnica je zasnovana tako, da vsebuje: 
-teoretično osnovo pristopa nenasilne komunikacije 
-praktične demonstracije posameznih veščin na konkretnih primerih 
-izkustvene vaje, ki jih udeleženci lahko izvajajo sami, v parih ali skupinah in
-čas za pogovor in refleksijo.

S pridobljenimi veščinami nenasilne komunikacije si lahko pomagamo pri postavljanju jasnih meja, soočanju z sovražno komunikacijo, pri učenju čustvene inteligentnosti in 
pri avtentičnem in jasnemu izražanju tega, kar nam je pomembno ter obenem ohranjanju stika z drugo osebo.

11.30 - 13.00  Delavnica za odrasle: Osnove brajice

Izvajalec: Center IRIS (Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne): Anja Detiček, Marija Repe Kocman, prof. geo. in ruš., Jera Svetek, prof. lik. um. 
Število udeležencev: 15
Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana 

Na delavnici boste spoznali pomen razvoja tipa za slepe ter se seznanili s pisavo za slepe - brajico. Spoznali boste njen razvoj in pomen v današnjem času ter se preizkusili v branju in pisanju brajice

Sredine delavnice

11.00 - 12.30 Delavnica za odrasle: Osnove slovenskega znakovnega jezika 

Izvajalec: Roman Demir, tolmač slovenskega znakovnega jezika 
Število udeležencev: 15
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Na delavnici slovenskega znakovnega jezika bo poudarek na praktičnih in vizualnih vajah (tudi s pomočjo videoposnetkov). Seznanili se bomo z osnovami komunikacije z gluhimi po različnih poteh (kretnja, obrazna mimika in telesna govorica). Spoznali bomo osnove kretenj (vljudnostni izrazi, zaimki, vprašalnice, nikalnice, glagoli, posamezne besede, besedne zveze), posebnosti znakovnega jezika, razlike v podobnih kretnjah znakovnega jezika in enoročno abecedo.

 

Petkove delavnice

9.00 - 11.00 Delavnica za otroke: Podelitev nagrad natečaja

Izvajalec: Organizacijska skupina Tedna možganov
Število udeležencev: Vsi nagrajenci in spremljevalci
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

12.00-13.30 Delavnica za odrasle: Asertivna komunikacija

Izvajalec: Dr. Alja Stvarnik, zakonska in družinska terapevtka, trenerka veščin asertivne komunikacije
Število udeležencev: 12
Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana

Veščine asertivnega komuniciranja in vedenja so pomembne na vseh področjih življenja, saj nas učijo kako na spoštljiv način izraziti svoja stališča, še posebej v situacijah, v katerih se s sogovornikom ne strinjamo. Na delavnici bomo raziskovali in ugotavljali, kakšen je vaš prevladujoči komunikacijski stil in kako razviti asertiven odziv v okoliščinah, ki so za vas zahtevne.

18.00 Povej mi zgodbo (delavnica ustvarjalnega pripovedovanja)

Izvajalec: Dr. Barbara Baloh in Samanta Kobal
Avla, UP Famnit

V obliki interaktivne delavniške oblike bomo spoznali, kaj je pripovedovanje, zakaj ima človek od nekdaj potrebo po pripovedovanju in kako se ta kaže v sodobnem svetu, kaj nam v sodobnem času nudi in pomeni pripovedovanje. Posvetili se bomo tudi razčlenjevanju pripovedi (pripovedni trikotnik, protagonisti, antagonisti, stranske osebe, kraj in čas dogajanja, glavni pripetljaj in preobrat). Ustvarili bomo nove zgodbe in domišljiji nataknili krila.

Podrobnosti o dogodku
  • Začetek
    13. 3. 2023 09:00
  • Konec
    17. 3. 2023 23:59
Prijava na delavnice

LJUBLJANA

Delavnice za odrasle
Prijave sprejemamo na sinapsa.senior@gmail.com, zadeva: ‘Ime delavnice’ od 2. 3. 2023 do zapolnitve prostih mest. Predhodnih prijav se ne upošteva. O uspešnosti prijave boste obveščeni s potrditvenim sporočilom.

Delavnica za otroke
Prijave sprejemamo na naslov: sinapsa.junior@gmail.com, zadeva: ‘Delavnice za otroke’ od 2. 3. 2023 do zapolnitve prostih mest. Prosimo, da v prijavi navedete tudi starost udeležencev. Predhodnih prijav se ne upošteva. O uspešnosti prijave boste obveščeni s potrditvenim sporočilom.