Četrtek, 14.3.2024

Torek in četrtek imata “klinično vsebino”, kjer navadno povabimo kolege iz zdravstva, ki se v praksi srečujejo z različnimi obolenji, stranpotmi in težavami, povezanimi z živčevjem.

12:00-14:00
Kinoteka, Miklošičeva cesta 28, 1000 Ljubljana

FilmSalò ali 120 dni Sodome
Režiser: Pier Paolo Pasolini

Italija, zadnji dnevi druge svetovne vojne. V intimnem okolju zastražene vile se štirje dekadentni fašisti perverzno izživljajo nad ugrabljenimi brhkimi mladeniči in mladenkami. Na sporedu so brutalna posilstva, hranjenje z iztrebki, grozovite oblike mučenja in umori. Labodji spev italijanskega mojstra, posnet po črki zloglasnega de Sadovega romana; veličastna, edinstvena mojstrovina v službi kritike vseh oblik enoumja.

16:00-17:30
Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

DelavnicaMladi in spolnost na spletu
Tilen Hočevar, socialni delavec (Logout)

Interaktivna delavnica je namenjena staršem, strokovnim delavcem in vsem ostalim, ki so v stiku z otroki in mladostniki. Posvetili se bomo predvsem zasvojenosti s spletno pornografijo in varni rabi spleta pri mladih. Vabljeni k udeležbi, če vas zanima: V kakšnih spletnih okoljih se zadržujejo mladi in kakšnim tveganjem so pri tem izpostavljeni? Kako lahko spletna pornografija vpliva na njihov odnos do spolnosti?
Kako prepoznati zasvojenost s pornografijo pri mladih in kakšne so lahko posledice? Kakšnim zlorabam na spletu so lahko izpostavljeni mladi? In nenazadnje – kako jih lahko spodbudimo k odgovorni in varni rabi spleta? Na koncu boste v okviru diskusije imeli priložnost podeliti svoje mnenje, izkušnje ter postaviti dodatna vprašanja.

18:00-18:30
Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

PredavanjeMotnja avtističnega spektra - med hrepenenjem
po drugem in socialnim umikom
Aleksandra Jeličić, klinična psihologinja

Pri MAS gre za drugačno kvaliteto dojemanja in sklepanja odnosov, za drugačen način intersubjektivnega povezovanja, ki ima svojo zasnovo v nevrobiologiji. Njihova spremenjena predstava o sebi in drugem-tako utelešena kot mentalna, vpliva na okrnjeno vzpostavljanje medosebnih (partnerskih) odnosov, ki so lahko izvor osamljenosti in trpljenja. Njihova spolna identiteta je lahko fluidna in neopredeljena, interes po partnerskih in spolnih odnosih pa zmanjšan.

18:30-19:00
Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

PredavanjeSindrom de Clerambault - pogubni vrtinec
romantične blodnjavosti
Marko Vrbnjak, psihiater

Erotomanija ali sindrom de Clerambault na površini morda ohranja romantični zven nekega drugega obdobja, natančnejši pogled pa hitro razkrije precej temačno naravo te redke duševne motnje. Soočena z emancipirano družbo, ki ji vse bolj vladajo algoritmi in digitalni posredniki “ljubezni”, erotomanija kot nozološka entiteta pridobiva razsežnosti, ki jih ni moč povsem prevideti.

19:00-19:30
Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

PredavanjeVpliv spolno prenosljivih bolezni na možgane
Mitja Lenart, infektolog

20:00-21:20
Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Trije kratki filmi: Naravni izbor; Kam gredo izgubljene mačke;
Kdo je bistvo človeka
Avtorji filma Kdo je bistvo človeka: Nik Škorjanc, Mia Pučnik, Lea Priteržnik

Naravni izbor: Animiran film o stiskah tistih, ki se kljub trudu ne morejo vključiti v sistem, s katerim so obdani. Skozi vizualne metafore živalskih glav na človeških telesih se ponazori zgodba o iskanju sebe in nenehnemu spreminjanju, ki ga doživljamo skozi življenje. Kam gredo izgubljene mačke: Film o obsedeni ljubezni in radikalnih rešitev za pridobitev pozornosti simpatije. Znamenja izginule mačke opozarjajo na laž, ki čaka da se razkrije. Kdo je bistvo človeka: Abstraktna in čutna ponazoritev intime, ki učinkoviteje kot z besedami prikaže bližino med dvema osebama. Film je nastal v sklopu letošnjega natečaja za Teden možganov za srednje šole.

Univerza na Primorskem
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Glagoljaška 8

17:00-17:45
Velika predavalnica 1

PredavanjeInterocepcija in intima – biopsihološka perspektiva
asist. dr. Tina Tinkara Peternelj

Zaznavanje notranjega stanja telesa imenujemo interocepcija. Znanstvene študije nakazujejo na njeno pomembno vlogo v intimi in spolnosti. Motnje interocepcije so povezane s telesnimi disfunkcijami, psihiatričnimi boleznimi in tudi s težavami v spolnem življenju. Interocepcija bi lahko bila tista »skrivna sestavina« psihosomatskega zavedanja, ki jo je mogoče vsaj do neke mere izboljšati oz. uspešno integrirati v vsakodnevno delovanje in tako prispevati k dobrem počutju v lastnem telesu.

18:00-18:45
Velika predavalnica 1

PredavanjeKako stigma vpliva na poklicna tveganja
v seksualnem delu?
doktorska študentka Študijev spolov Leja Markelj

Stigma je eden izmed najpomembnejših strukturnih dejavnikov, ki vplivajo na poklicno zdravje in varnost v seksualnem delu. Upoštevajoč kompleksnost, dinamičnost in intersekcijskost stigme, bo predavanje osvetlilo vpliv različnih oblik stigme na poklicna tveganja v seksualnem delu. Predstavljeni bodo izsledki sistematičnega pregleda mednarodne znanstvene literature, izvedenega v okviru temeljnega raziskovalnega projekta Poklicna tveganja v seksualnem delu na presečiščih političnega okvirja in družbene stigme (ORIS).

19:00-19:45
Velika predavalnica 1

PredavanjePsihoseksološki pogled na seks, droge in “rokenrol”
Eva Štrukelj, mag.

Kako vplivajo farmakološka sredstva in psihoaktivne snovi na našo spolnost? Nekatere zvišujejo libido, druge ga znižujejo. Povezujejo se z bolj tveganimi spolnimi odnosi in lahko spremenijo naše doživljanje spolnosti in seksa. Namen predavanja je spoznati osnove vpliva pogosteje uporabljenih substanc na naše počutje in obnašanje v kontekstu spolnosti. Med drugim se bomo tega dotaknili v okviru zdravljenja bolezni in/ali motenj, spolnih zlorab in chemseksa (tj. namerne uporabe drog pri seksu).

16:00-16:45
Knjižnica Mirana Jarca, Rozmanova ulica 28, 8000 Novo mesto

PredavanjeZasvojenost s seksualnostjo in internetno pornografijo

Sodobna tehnologija omogoča nove oblike kompulzivnega seksualnega vedenja in kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost. Prepoznavanje in poimenovanje novih vedenjskih vzorcev, etične dileme, komorbidnost, neenotnost stroke, tvegano vedenje in nejasne smernice glede programov pomoči predstavljajo dodaten izziv za strokovnjake s področja duševnega zdravja in še večjega za laično javnost. Oblike internetnega seksa so različne in mednje sodijo tudi dostopanje do spletne pornografije v avdio, video ali tekstovni obliki, sporazumevanje s partnerji (klepetalnice, uporaba na daljavo vodenih seksualnih pripomočkov), spletna socialna omrežja ali spletne strani, namenjene organiziranju zmenkov, in v zadnjem času virtualna realnost, v kateri dobivata pornografija in internetni seks popolnoma novo dimenzijo. Čeprav večina uporabnikov spletne pornografije ne bo postala zasvojena, imata reakcija dopaminskega kroga in beg pred realnostjo velik zasvojitveni potencial. Tveganje niti ni toliko povezano z vsebino ali s  stopnjevanjem intenzivnosti vsebine kot pa z zgodovino zasvojenosti v družini, s travmami in z zlorabami.  Ogledovanje pornografije je lahko povezano z blaženjem čustvene bolečine, s sproščanjem napetosti, z  zmanjševanjem tesnobe, depresivnosti, osamljenosti ali katerega koli neprijetnega čustva, ki je lahko  dejavnik tveganja za razvoj zasvojenosti, ta pa prizadene človeka na socialni, duševni, duhovni in telesni  ravni, zato je pomembno prepoznavanje sprememb na vseh ravneh, tudi v strukturi in delovanju možganov. 

O predavatelju: 

Peter Topić je ustanovitelj in direktor Inštituta za zasvojenosti in travme v Ljubljani. Ima več kot dvajset let  izkušenj pri delu z zasvojenimi in je avtor knjige Zasvojenost s seksualnostjo v digitalni dobi. Pri  Nacionalnem inštitutu za javno zdravje je v okviru Nacionalnega programa za duševno zdravje član  interdisciplinarne delovne skupine za področje nekemičnih zasvojenosti.

17:00-17:45
Knjižnica Mirana Jarca, Rozmanova ulica 28, 8000 Novo mesto

PredavanjeRazvoj spol(nost)ne identitete ali kaj je naša spolna bit? kakšna je njena narava? In kako se razvije?

Spolnost je eden od stebrov vsakdanjega življenja vseh nas, saj smo ljudje spolna bitja celo življenje. Kot  osebe, tako kot na ostalih področjih življenja počasi oblikujemo svoj spolni jaz. Ker gre za kompleksen  proces, tega ne moremo zares razumeti, če se vanj ne poglobimo iz različnih zornih kotov, od biološkega,  psihološkega, družbenega pa vse do kulturnega. Ker družbeni stereotipi in nepoznavanje fenomena lahko posameznike_ce vodi tudi v številne nepotrebne stiske, bomo v izogib temu na predavanju nekoliko osvetlili zgradbo in razvoj naše spol(nost)ne identitete – torej kdo smo v kontekstu spola in kdo ter kaj nas privlači? Odgovoriti bomo skušali tudi na vprašanja kaj je pravzaprav t. i. teorija spola in koliko je torej vseh spolov ter kakšna je razlika med libidom in poželenjem. 

O predavatelju: 

(Mikro)biolog Tim Prezelj je vzporedno študiral tudi kognitivno znanost, trenutno pa je zaposlen kot mladi raziskovalec na ZRC SAZU, kjer je vpisan tudi na doktorski študij. Poleg tega je pedagoško dejaven predvsem na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je lani uvedel predmet »Spolna vzgoja s spolno kulturo«, ki je trenutno edini tovrstni univerzitetni predmet v Sloveniji.

18:00-18:45
Knjižnica Mirana Jarca, Rozmanova ulica 28, 8000 Novo mesto

PredavanjeLjubezen, spolnost, intimnost, erotika in psihoterapija

Kljub velikim kulturnim premikom, do katerih je na področju ljubezni in spolnosti prišlo v drugi polovici dvajsetega stoletja, tako da govorimo o »preobrazbi intimnosti« in »seksualni revoluciji«, so naši ljubezenski zemljevidi danes še vedno zmedeni. Po eni strani je prisotno idealiziranje in univerzalno olepševanje, po drugi strani pa nelagodje in sram. Najpogostejše težave, zaradi katerih se ljudje obračajo po pomoč k psihoterapevtu, so ljubezenske. Kako to, da ljubezen vedno bolj iščemo in jo najdemo vse manj? Kako to, da so ljubezenska romantična pričakovanja vse večja, hkrati pa vrtoglavo narašča število osamljenih? Kako smo postali zaljubljeni v ljubezen in je postalo koprneti bolj romantično kot ljubiti? In kako to, da kljub nepregledni množici navodil za 100 orgazmov v eni noči, ki jih ponujajo revije in internet, v naših posteljah zaradi zmotnih predstav o seksu pogosto zavlada suša? 

O predavatelju: 

Mag. Miran Možina, psihiater in psihoterapevt, je direktor ljubljanske podružnice Univerze Sigmunda Freuda z Dunaja (SFU Ljubljana). Je urednik številnih knjig, avtor okoli 200 znanstvenih in strokovnih člankov ter knjige z naslovom Mozart človeške komunikacije: Biografija neobičajnega psihiatra in psihoterapevta Miltona H. Ericksona. Je tudi ustanovitelj in urednik Slovenske revije za psihoterapijo Kairos. Leta 2007 je prejel tudi Zlato priznanje Slovenske krovne zveze za psihoterapijo za razvoj psihoterapije.

Podrobnosti o dogodku
  • Začetek
    14. 3. 2024 12:00
  • Konec
    14. 3. 2024 23:59
Prijava na delavnice

LJUBLJANA

Delavnice za odrasle
Prijave sprejemamo na sinapsa.senior@gmail.com, zadeva: ‘Ime delavnice’ od 4.3.2024 do zapolnitve prostih mest. Predhodnih prijav se ne upošteva. O uspešnosti prijave boste obveščeni s potrditvenim sporočilom.

Delavnice za otroke
Prijave sprejemamo na naslov: sinapsa.junior@gmail.com, zadeva: ‘Delavnice za otroke’ od 4.3.2024 do zapolnitve prostih mest. Prosimo, da v prijavi navedete tudi starost udeležencev. Predhodnih prijav se ne upošteva. O uspešnosti prijave boste obveščeni s potrditvenim sporočilom.