Zaznavanje nezaznavnih zvokov / Perception of imperceptible sounds

Napovednik dogodka Zaznavanje nezaznavnih zvokov.
Event trailer for Perception of imperceptible sounds.

Urbanizacija in industrializacija sta v naše okolje prinesli nove zvoke. Zvoki, ki jih ljudje slišimo, so regulirani tako, da ne škodujejo organizmu, kaj pa tisti zvoki, ki jih ne slišimo? Kako se naše telo in možgani odzivajo na infrazvok in ultrazvok iz okolja? Kako lahko preučujemo vpliv zvokov, ki jih ne moremo slišati? 
Prihajajoči spletni seminar se bo osredotočil na trenutno razumevanje zaznavanja zvokov, ki jih ljudje na zavestni ravni ne moremo zaznati. Zanimali nas bodo predvsem vplivi infrazvoka in ultrazvoka na ljudi. Gostje so sodelovali pri projektu EARS2, financiran s strani Evropske Unije, katerega namen je preučevanje in razumevanje učinkov ultra- in infrazvokov na človekovo fizično in psihološko blagostanje. Izvedeli bomo, kako so izsledki tega projekta razširili razumevanje odzivov našega telesa in možganov na nezaznavne zvoke.

Naši gostje bodo prof. dr. Gregor Geršak, izr. prof. Carlos Jurado in klinična psihologinja dr.
Leonie Ascone Michelis
. Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku in ga boste lahko spremljali preko spleta.

Urbanization and industrialization brought new sounds to the human environment. While the audible ones are regulated to ensure our health, what about the inaudible ones? How do our bodies and brains respond to infrasound and airborne ultrasound in our environment? How can we study the impact of sounds that we can’t hear?
The upcoming webinar will focus on our current understanding of perceiving the sounds that are imperceptible to humans. Specifically, we will discuss the effects infrasound and ultrasound have on people and how they are processed in the human brain, through the lens of their audibility and loudness. There will also be some light shed on EARS2 – an European Union project which aimed to study and understand the effects of ultra- and infra-sounds on humans and their psychological well-being. 


The lectures will be given by professor Gregor Geršak, PhD, professor Carlos Jurando, PhD
and clinical psychologist Leonie Ascone Michelis, PhD. The event will be in English. You can attend online.


Projekt B-AIR je nastal v sodelovanju Radia Slovenija in organizacijske skupine Tedna možganov, ki deluje v okviru društva SiNAPSA, Slovenskega društva za nevroznanost.

Project B-AIR is a collaboration between Radio Slovenia and organisational team of Brain Awareness Week, a part of SiNAPSA, Slovenian Neuroscience Association.

Podrobnosti o dogodku
  • Začetek
    3. 2. 2022 18:00
  • Konec
    3. 2. 2022 21:00
  • Spremljanje dogodka